Người phụ trách: ĐÀO NGỌC HẢI
Lô 2/9, khu 2, đô thị Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m