Người phụ trách: NGUYỄN HỮU QUÝ
Số 240 đường Hoàng Văn Thái, xã Vũ Chính, TP Thái Bình, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m