Người phụ trách: Trần Minh Tâm
Chợ Nhơn Mỹ, xã Mỹ Huề, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m