Người phụ trách: Nguyễn Thanh Quang
Ấp 4, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m