Người phụ trách: Liêu Văn Bình
Số 86, ấp An Ninh II, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m