Người phụ trách: Võ Ngọc Giàu
Số 117, đường 3/2, khóm 1, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m