Người phụ trách: Ngụy Hoàng Linh
Số 130, khóm 1, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m