Người phụ trách: Nguyễn Thị Nguyệt
40 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m