Người phụ trách: Đặng Phùng Liên
201 (B16) Cách Mạng Tháng 8, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m