Người phụ trách: Lê Thị Mỹ
69 Lê Quý Đôn, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m