Người phụ trách: Phạm Thúy Liễu
Trụ sở: 510 Trường Chinh, Quận Kiến An, TP. Hải Phòng; Địa điểm kinh doanh: Số 13 Kỳ Đồng, P.Quang Trung, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m