Người phụ trách: ĐỖ THỊ LOAN
Lô 48-D2, tổ 8, KĐT tái định cư Trần Lãm, P Trần Lãm, TP Thái Bình, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m