Người phụ trách: Trần Thị Như Hồng
6A Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hoà

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m