Người phụ trách: Trần Trung Thủy
285 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m