Người phụ trách: Huỳnh Nguyễn Ngọc Loan
Tổ dân phố 6, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hoà

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m