Người phụ trách: Trịnh Nhuận
số 40 Đường Nguyễn Quý Đức, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m