Người phụ trách: Trần Thị Tuấn Anh
Số 319 Hai Bà Trưng, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m