Người phụ trách: Lê Minh Triều
(Mặt sau) 925 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m