Người phụ trách: Trương Phúc Huy
84 Đoàn Thị Điểm - Phường Thanh Sơn - Tp Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận, Ninh Thuận

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m