Người phụ trách: Phan Thị Yến Hoa
2D-2E Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m