Người phụ trách: Phạm Thị Đức
28/7 Ấp 1, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m