Người phụ trách: Huỳnh Mạnh
30 Vĩnh Nam, Phường 11, Quận 8, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m