Người phụ trách: Nguyễn Thị Xuân Hương
60 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hoà

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m