Người phụ trách: Phạm Ngọc Thảo
395-397 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m