Người phụ trách: Phạm Thị Thanh Huyền
67 Liên Tỉnh 5, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m