Người phụ trách: Nguyễn Thị Hồng Vân
1031B Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m