Người phụ trách: Lê Tấn Đạt
87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m