Người phụ trách: Lê Thị Lệ Hằng
Lô II-6 Cụm 2, Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m