Người phụ trách: Hoàng Thị Ngọc Uyên
B23/475F1 Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m