Người phụ trách: NGUYỄN VĂN ĐỐNG
Lô 73, khu Sông Trà, tổ 34, Trần Lãm, TP. Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m