Người phụ trách: Võ Thị Như
78 Quang Trung, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hoà

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m