Người phụ trách: BÙI THỊ TUYẾT
Số 03, tổ 12 khu 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m