Người phụ trách: Trương Trọng Hiền
Số 529A Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang. Địa chỉ kho: Số 11B Bùi Thị Xuân, phường Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang, An Giang

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m