Người phụ trách: VŨ THỊ HỒNG
Tổ 1 Khu 1, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m