Người phụ trách: Dương Thị Hà Trang
Thôn Mộc Ty, xã Trưng Trắc, huyện Văn lâm, tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m