Người phụ trách: Lê Viết Cường
12 Nguyễn Hiền, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m