Người phụ trách: Nguyễn Thị Thu Thảo
Số 72H/05, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m