Người phụ trách: Nguyễn Bá Hồng
36 đường 1B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m