Người phụ trách: Trần Văn Huyến
Số 71 Điện Biên Phủ, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng., Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m