Người phụ trách: Phạm Thị Hoàng Phượng
686 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m