Người phụ trách: Phạm Huy Bách
90 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m