Người phụ trách: Nguyễn Ngọc Xuân
Số 6 đường Phan Bội Châu, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m