Người phụ trách: Lê Thanh Diễm Xuân
36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m