Người phụ trách: NGUYỄN XUÂN HIỆP
Số 67 Phố Hải Lộc phường Hồng Hải thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m