Người phụ trách: Phạm Tuấn Hùng
Số 10 - VSIP II-A, đường số 26 KCN VSIP II-A, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m