Người phụ trách: Huỳnh Thị Thi
Số 92, khu phố 1, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m