Người phụ trách: Nguyễn Văn Sơn
364/13/12 Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m