Người phụ trách: Nguyễn Thị Minh Thu
Số 191 đường 1/4 thị trấn Cát Bà, H. Cát Hải, TP. Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m