Người phụ trách: Đào Thị Huỳnh Thi
Số 02 Đinh Tiên Hoàng, khóm 2, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m