Người phụ trách: Choa Thị Kim
Số 62, đường Lưu Văn Liệt, khóm 1, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m